Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odosobniony

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. oddalony, odległy, odizolowany, osamotniony, ustronny, osamotniały, odludny, na uboczu, samotny,
  2. rzadko występujący sporadyczny, rzadki, jednostkowy, incydentalny, jednokrotny, izolowany, pojedynczy, wyjątkowy, nieczęsty, jednorazowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...