Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odnotować

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zanotować, zapisać, † zakonotować, zaprotokołować, zrobić notatkę,
  2. stwierdzić, zarejestrować, przyjąć do wiadomości, dojrzeć, spostrzec, dostrzec, zaobserwować, skonstatować, pochwycić, zapamiętać, zasygnalizować, zauważyć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...