Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odkarmiać się

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. karmić się, dogadzać brzuchowi, napychać się, żywić się, nabierać ciała/tuszy, odżywiać się, dożywiać się, paść się, tuczyć się, dokarmiać się, opychać się, zapychać się, posp. zażerać się, posp. przeżerać się, posp. obżerać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...