Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odjadać się

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. najadać się, posilać się, nasycać się, napychać się, posp. żreć, posp. przeżerać się, opychać się, zapychać się, posp. obżerać się, zjadać do syta, objadać się, paść się, posp. zażerać się, podjadać sobie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...