Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odizolować się

Wszystkie 29 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wyizolować się, zasklepić się, wyalienować się, zamknąć się w czterech ścianach, wyłączyć się, stracić serce do kogoś, oddalić się, pousuwać się, schować się jak ślimak w skorupie, pozostawać w odosobnieniu, pozasklepiać się, poodwracać się, odsunąć się, opancerzyć się, trzymać się na uboczu, odwrócić się, usunąć się, wycofać się, zaskorupić się, zerwać kontakt, umrzeć dla świata, zejść komuś z oczu, pozaszywać się, wyobcować się, poodsuwać się, odciąć się, unikać kontaktu/towarzystwa, odseparować się, zerwać ze światem,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...