Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odgraniczać

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozgraniczać, odizolowywać, delimitować, przepierzać, rozgradzać, wyizolowywać, przegradzać, oddzielać, wydzielać, przedzielać, odgradzać, izolować, zagradzać, rozdzielać,
  2. przen. przeprowadzać rozróżnienie wyodrębniać, rozróżniać, separować, odłączać, odróżniać, odseparowywać, oddzielać, rozdzielać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...