Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odgradzać

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. tworzyć przegrodę przegradzać, odgraniczać, wydzielać, oddzielać, przepierzać, odłączać, rozdzielać, rozgradzać,
  2. przen. izolować, separować, odizolowywać, odseparowywać, wyizolowywać, chować/ trzymać pod kloszem, trzymać w odosobnieniu,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...