Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: oddzielać

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozdzielać, wyosabniać, separować, tworzyć przegrodę, wyodrębniać, odgraniczać, przedzielać, rozgraniczać, wyizolowywać, odsadzać, odłączać, izolować, odgradzać, rozcinać, wyosobniać, odrywać, odcinać, odseparowywać, przepierzać, odkrawać, odizolowywać, rozszczepiać, przecinać, wydzielać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...