Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odczłowieczyć

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odhumanizować, zdemoralizować, zezwierzęcić, znieprawić, zbydlęcić, zdeprawować, zdehumanizować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...