Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odżywiać się

Wszystkie 18 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. jadać, dogadzać brzuchowi, jeść, posp. wtrząchać, pojadać, posp. wtrajać, posp. szamać, dokarmiać się, posilać się, konsumować, stołować się, żywić się, odkarmiać się, posp. żreć, popuszczać pasa, pożywiać się, spożywać, odpasać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...