Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obwołać

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. mianować, obrać, nadać komuś tytuł, powołać (na urząd), powierzyć komuś godność/stanowisko, wykreować, podn. pasować, nominować, ustanowić, wyznaczyć, naznaczyć,
  2. okrzyczeć, oznaczyć epitetem, przezwać, nadać komuś miano, nazwać, okrzyknąć, ogłosić, proklamować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...