Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obszernie

Wszystkie 23 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przestronnie, na wyrost, szeroko, rozłożyście,
  2. np. tłumaczyć drobiazgowo, szczegółowo, skrupulatnie, dogłębnie, szeroko, skrzętnie, ze szczegółami, wyczerpująco, pedantycznie, starannie, z detalami, dokładnie, rzetelnie, porządnie, sumiennie, gruntownie, w najdrobniejszych szczegółach, długo, wnikając w szczegóły,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...