Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obsypać

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. osypać, usłać, posypać, poobrzucać, okryć, oprószyć, przyprószyć, pozanosić, pokryć, przykryć, obrzucić, otulić, pozawalać, zasłać, zadąć, zarzucić, zawiać, pozawiewać, zawalić,
  2. np. prezentami obdarzyć, hojnie obdzielić, obdarować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...