Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obrywać się

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. urywać się, odpadać, sypać się, odpryskiwać, obsypywać się, spadać, odrywać się, odpruwać się, osuwać się, kruszyć się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...