Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obruszać się

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. obluzowywać się, obluźniać się, zluzowywać się, rozluźniać się,
  2. oburzać się, najeżać się, rozsierdzać się, jeżyć się, zżymać się, wybuchać gniewem, unosić się, wzburzać się, zaperzać się, złościć się, wpadać w pasję/złość,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...