Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obrazować

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wyrażać, rysować, odmalowywać, odtwarzać, ukazywać, portretować, przedstawiać, nakreślać, opisywać, malować, kreślić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...