Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obrażać

Wszystkie 25 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. znieważać, deptać/ranić dumę, upokarzać, podn. zbeszczeszczać, ośmieszać, mieszać kogoś z błotem, robić z kogoś durnia, hańbić, urągać, nabijać się, wyszydzać, ranić, podn. kalać, naigrawać się, urażać, naśmiewać się, podn. bezcześcić, uwłaczać, ubliżać, obrzucać kogoś błotem/mięsem, szydzić, uchybiać, poniżać, plugawić, profanować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...