Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obrać

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zdjąć łupinę skórę obłupać, naskrobać,
  2. dokonać wyboru wybrać, powybierać, wytypować, obwołać, nominować, powołać, mianować, wyznaczyć, naznaczyć, wyselekcjonować, powyznaczać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...