Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obniżać się

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zniżać się, zsuwać się, opadać, osuwać się, osiadać, spadać, opuszczać się,
  2. ulegać zmniejszeniu zmniejszać się, schodzić, zniżkować, ograniczać się, topnieć, maleć, ulegać redukcji, iść w dół, redukować się,
  3. o głosie grubieć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...