Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: oblicze

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. twarz, fizjonomia, † lico, † fizjognomia, fizys, facjata, rysy,
  2. charakter, fizjonomia, atmosfera, tenor, natura, przen. skóra, wygląd, klimat, koloryt, specyfika, styl, forma, postać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...