Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: obżerać się

Wszystkie 18 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. posp. najadać się, posp. wtrajać, posp. szamać, objadać się, zapychać się, popuszczać pasa, napychać się, dogadzać brzuchowi, zajadać się, podjadać sobie, posp. ćpać, jeść za dwóch, posp. wtrząchać, paść się, odjadać się, posp. przeżerać się, posp. zażerać się, opychać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...