Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: norma

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. standard, reguła, kanon, praktyka, przepis, zasada, wzór, zwyczaj, uzus, nakaz, † prawidło, imperatyw,
  2. np. dzienna techniczna ilość, wielkość, miara, normatyw, poziom,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...