Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nominować

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dk a. ndk desygnować, mianować, wyznaczyć, naznaczyć, obrać, obwołać, powierzyć godność/stanowisko, wytypować, wyłonić, powołać (na urząd), wykreować, podn pasować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...