Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: niezgodnie

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. kłótliwie, konfrontacyjnie, bezkompromisowo, swarliwie, jak pies z kotem,
  2. sprzecznie, kolizyjnie, niejednakowo, przeciwstawnie, nieharmonijnie, rozbieżnie, niejednomyślnie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...