Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: niewystarczający

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. niedostateczny, niezupełny, niezadowalający, połowiczny, niecałkowity, skąpy, częściowy, wyrywkowy, niekompletny, wycinkowy, fragmentaryczny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...