Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: niewrażliwość

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nieczułość, gruboskórność, obojętność, beznamiętność, oziębłość, chłód, znieczulenie, znieczulica, bezduszność,
  2. odporność, oporność, zahartowanie, twardość, wytrzymałość, niepodatność,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...