Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: niestały

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. niestabilny, chwiejny, okresowy, akcyjny, zmienny, labilny, odmienny, płynny, niepewny, kampanijny, kapryśny, wahliwy,
  2. nietrwały, prowizoryczny, tymczasowy, dorywczy, ulotny, doraźny, przemijający, przejściowy, chwilowy, przelotny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...