Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nierzeczywisty

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. fikcyjny, odrealniony, abstrakcyjny, iluzyjny, imaginacyjny, imaginatywny, fantastyczny, nieautentyczny, wyobrażony, umowny, pozorny, wirtualny, nieprawdziwy, wymyślony, zmyślony, urojony, złudny, wyimaginowany, mityczny, nierealny, arealny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...