Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nierealny

Wszystkie 29 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nieistniejący w rzeczywistości irrealny, nieprawdziwy, wydumany, poet. ułudny, urojony, fikcyjny, wyobrażony, arealny, abstrakcyjny, odrealniony, imaginacyjny, wyimaginowany, nierzeczywisty, nieautentyczny, fantastyczny, złudny, zmyślony, imaginatywny,
  2. np. pomysł nierealistyczny, niestworzony, nieprawdopodobny, utopijny, nieosiągalny, iluzoryczny, nieziszczalny, niemożliwy, † niemożebny, niewykonalny, mirażowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...