Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nieprzystający

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nieprzystawalny, niekompatybilny, inadekwatny, niestosowny, nieadekwatny, niepasujący, nieodpowiedni, niedobrany,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...