Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nieprecyzyjny

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. niedokładny, niestaranny, nieścisły, nieporządny, niedbały, przekłamany, nieuważny,
  2. np. odpowiedź niesprecyzowany, nieokreślony, niejednoznaczny, mglisty, mętny, wymijający, mgławy, dwuznaczny, pytyjski, niedookreślony, szkicowy, ogólnikowy, niejasny, pobieżny, nieścisły,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...