Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: niehonorowo

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nieszlachetnie, niegodnie, nieprzyzwoicie, nieetycznie, nieuczciwie, niegodziwie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...