Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: niedokładny

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nieprecyzyjny, przekłamany, orientacyjny, szacunkowy, nieścisły,
  2. niestaranny, ogólnikowy, niedbały, nieporządny, nierzetelny, powierzchowny, nieuważny, fragmentaryczny, pobieżny, niesprecyzowany, tandetny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...