Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nieścisły

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. niedokładny, nieprecyzyjny, niewierny, szacunkowy, przekłamany,
  2. np. gleba niespoisty, luźny, rzadki, niezwarty, niespójny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...