Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: negować

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przeczyć, kwestionować, zaprzeczać, poddawać coś krytyce, polemizować, sprzeciwiać się, podawać coś w wątpliwość, odrzucać, podważać, przeciwstawiać się, stawiać coś pod znakiem zapytania, odmawiać komuś racji, oponować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...