Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nazwać

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obwołać, ochrzcić coś/kogoś imieniem, przezwać, oznaczyć coś/kogoś epitetem, opatrzyć coś nazwą, nadać komuś imię/miano,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...