Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: naznaczyć

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. opatrzyć znakiem oznaczyć, pooznaczać, † napiętnować, poznaczyć, ocechować, zaznaczyć, oznakować, ponaznaczać,
  2. np. termin wyznaczyć, zdefiniować, sprecyzować, określić, ustanowić, uściślić, wskazać, ustalić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...