Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nawoływać

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wydawać okrzyki przywoływać, przyzywać, wołać,
  2. wywierać na kogoś nacisk wzywać, przekonywać, napominać, namawiać, nakłaniać, zachęcać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...