Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: następować

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. nadeptywać, stawać, przydeptywać, deptać,
  2. dochodzić do skutku wydarzać się, nastawać, przychodzić, nadchodzić, pojawiać się,
  3. atakować, napadać, opadać, przeć, wdzierać się zbrojnie, targać się, rzucać się, porywać się, nacierać, uderzać, najeżdżać, przypuszczać atak, † nachodzić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...