Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: naradzać się

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. konsultować się, roztrząsać, dyskutować, zasięgać rady, prowadzić rozmowy, konferować, omawiać, wymieniać poglądy, obradować, radzić się, rozważać sprawę,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...