Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: namówić

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. podmówić, przekonać, skłonić, nakłonić, wpłynąć na kogoś, wziąć/złapać kogoś na lep/plewy, przywabić, uwieść, pchnąć, przynęcić, zachęcić, podkusić, ugadać, zaagitować, zwerbować, urobić, skusić, znęcić, zmamić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...