Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nalegać

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. żądać, upominać, nakłaniać, usilnie o coś zabiegać, posp. wypruwać komuś flaki, sępić, monitować, upierać się przy żądaniu, domagać się, cisnąć, naciskać, suszyć komuś głowę, wiercić komuś dziurę w brzuchu, przeć, nastawać, molestować, kołatać do kogoś o coś, napierać, dopominać się, napominać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...