Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: należyty

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. właściwy, adekwatny, kompetentny, porządny, stosowny, umiejętny, poprawny, prawidłowy, trafny, wystarczający, dostateczny, słuszny, odpowiedni, rzetelny, przyzwoity,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...