Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nakłonić

Wszystkie 18 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. skłonić, zaagitować, trafić komuś do przekonania, namówić, podkusić, skusić, nakręcić, przekonać, wziąć/złapać kogoś na lep, urobić, skorcić, przemówić komuś do rozsądku/rozumu, zachęcić, pchnąć, zmamić, wpłynąć na kogoś, podmówić, ugadać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...