Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim nadwzroczność

Poznaj jak inaczej można określić słowo nadwzroczność. Znaleziono 1 wyraz bliskoznaczny do słowa nadwzroczność.

  1. med dalekowzroczność,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej nadwzroczność

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...