Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: nadgryzać

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. naruszać, tykać, nadjadać, ujadać, napoczynać,
  2. powodować korozję nadżerać, trawić, korodować, przeżerać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...