Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: na oślep

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. na ślepo, zamknąwszy oczy, nic nie widząc,
  2. pochopnie, bez znajomości rzeczy, na chybił trafił, bez rozwagi, lekkomyślnie, żywiołowo, nierozważnie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...