Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: na ślepo

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nic nie widząc po omacku,
  2. bez namysłu pochopnie, na chybił trafił, bez znajomości rzeczy, odruchowo, instynktownie, bez rozeznania, lekkomyślnie, żywiołowo, automatycznie, bez rozwagi, nierozważnie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...