Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim nałogowiec

Poznaj jak inaczej można określić słowo nałogowiec. Znaleziono 7 wyrazów bliskoznacznych do słowa nałogowiec.

  1. uzależniony,
  2. przen. niewolnik, obsesjonat, pasjonat, obsesjonista, fanatyk, nawiedzony,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej nałogowiec

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...