Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: mylny

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. błędny, fałszywy, opaczny, pomyłkowy, zafałszowany, przekłamany, nieprawdziwy, omyłkowy, niezgodny z rzeczywistością, niewłaściwy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...